Amaphuzu wokuthandazelwa wokuphola izinhlungu ezihlangene

0
4343

Lomkhuleko ukhomba ukuphulukiswa izinhlungu ezihlangene kufanele zithandazwe ngenkathi uthatha umuthi odingekayo. Isizathu sale mithandazo ukudala isimo sokuphiliswa khona manjalo futhi sichithe nesandla sikadeveli uma kungaba ukuhlaselwa komoya okuvela kuSathane. Thandaza lo mkhuleko ukholwa ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo unguNkulunkulu ophilisayo. Mthembe uNkulunkulu ukuthi uzophilisa amalunga akho futhi akusindise kuyo yonke imihelo ngegama elingcwele likaJesu.

Amaphuzu wokuthandazelwa wokuphola izinhlungu ezihlangene

1). Baba egameni likaJesu ngiyala konke ukugula nobuhlungu emithanjeni yami okungenza ngingakhululeki ukuthola ukuthinta okunamandla kokuphiliswa egameni likaJesu.
2). O Lord, bonke ubuhlungu obubangela usizi emathanjeni ami babethelwe esiphambanweni. Ngimemezela ukuthi amathambo ami athola ukwelashwa ngegama likaJesu.

3). Ah Lord, Ungumelaphi wami, Phulukisa amalunga ami ngegama likaJesu.

4). Ngizikhuza zonke izinhlungu emalungeni ami namuhla. Ngiyakuyala izinhlungu ziphele ukuhlangana kwami ​​ngegama likaJesu.

5). O Nkosi, ake amathambo ami eqe injabulo lapho lithola ukwelashwa ngegama likaJesu.

6). Noma yini ekhishwe okhalweni nasezinhlanganisweni zami ilungiswa nguJesu udokotela omkhulu kunabo bonke ngegama likaJesu.

7). Ngikhuluma namathambo ami manje ukuthi azosabela komunye nomunye futhi asebenze ngokubambisana ngegama likaJesu.

8). Ngikhulula umzimba wami kuzo zonke izinhlayiya zamathambo ngegama likaJesu.

9). Oh Lord, hlanganisa amalunga ami futhi uqinise amalunga ami ngegama likaJesu.

10). Baba ngiyabonga ngokungiphilisa lobu buhlungu obuhlangene naphakade ngegama likaJesu.

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha