Amaphuzu Okukhuleka Othandwayo Ekuvikelweni Komshado

0
7604

UJohn 10: 10:
10 Isela alizi, ukuze lizintshontshe, libulale, futhi libhubhise. Ngize ukuba babe nokuphila, futhi babe nakho kakhulu.

Inhloso kaSathane eyinhloko ukweba injabulo yakho Umshado. Uyakwazi lokho uma ekwazi ukubhubhisa umshado wakho, angakwazi ukuthenga isikweletu sakho, isiphetho soshade naye nezingane. Umshado ophukile wumsebenzi kaDeveli. Namuhla sizobe sibheka amaphuzu angama-20 omkhuleko wokuvikela umshado. Kufanele uvuke uvikele umshado wakho kuwo amabutho omshado alwayo. La maphuzu womkhuleko wokusiza azokusiza njengoba uthandazela kude nodeveli empilweni yakho nasemshadweni wakho. Umkhuleko uyisihluthulelo sokukhululeka kunoma iyiphi inselele yamademoni. Kumele uthandaze ukuze unqobe usathane, umlomo ovaliwe uyisiphetho esivaliwe, inqobo nje uma ubekezelela usathane emshadweni wakho, uboshelwe ukushayeka komshado, kodwa lapho uvuka emithandazweni ukhuza amadimoni ahlukumeza umshado wakho , uzobona inkululeko esheshayo emshadweni.

UNkulunkulu wethu unguNkulunkulu olungile, kuyintando yakhe ukuthi sijabulele umshado wethu, uNkulunkulu akakaze awenze umshado ugcwale izingxabano, ngakho-ke njengoba uhlanganyela la maphuzu womkhuleko wokuvikela umshado namuhla, ngibona uNkulunkulu ehambisa umshado wakho esandleni UDeveli namademoni akhe ngegama likaJesu. Thandaza lemikhuleko ukholo namuhla inkosi mayiphulukise umshado wakho namuhla. Lindela isimangaliso emshadweni wakho njengoba uthandaza lemikhuleko egameni likaJesu.

Amaphuzu Okukhuleka Othandwayo Ekuvikelweni Komshado

1. Baba, umbuso wakho mawuqiniswe kuyo yonke indawo yomshado wami, egameni likaJesu.

2. Ngegazi likaJesu, ngiyazikhulula kuzo zonke izinkontileka ezimbi zomshado ongokomoya engiwenze ngazi noma ngokungazi, egameni likaJesu.
3. Yonke imimoya yokubhujiswa komshado ingidedele manje !!!, egameni likaJesu

4. Baba, ngegazi leNdodana yakho uJesu Kristu, ngiyazikhulula esikoleni samakhaya ahlukene, egameni likaJesu.

5. Ngibuyela emuva kumthumeli, ngentshiseko yonke imicibisholo eyadutshulwa emshadweni wami, egameni likaJesu.

6. Ngimemezela ngize ngize ngize ngisebenzise yonke inhlelo kaSathane ekhaya lami ngegama likaJesu.

7. Zonke izikhali ezimbi ezenziwe ngesitha ngokumelene nempilo yami zichithwe ngokuphelele, egameni likaJesu.

8. Yonke inkohliso ekhishwe ngomuzi wami mayikhanselwe futhi ithathelwe indawo izibusiso, egameni likaJesu.

9. Vumelani zonke izivumelwano ezimbi ezakhelwe ikhaya lami ziqhekeke, zichithwe, ngegama likaJesu.

10. Amandla obubi bendlu abakhelwene nomuzi wami aqothulwe, ngegama likaJesu.

11. Yonke imihlambi yezitha ebunjiwe ekhayeni lami mayiphucwe izingcezwana, ngegama likaJesu.

12. Onke amazwi amabi akhulunywa kabi ngakwikhaya lami, makabe enziwa egameni likaJesu.

13. Lowo nalowo mfazi noma umyeni wakhe ongokomoya uthunyelwe ukuboshwa ngami, egameni likaJesu.

14. Yonke indandatho yomshado emibi nengubo, izoshiswa ibe ngumlotha ngegama likaJesu.

15. Ngikhulula umshado wami ezandleni zabaphuluki basekhaya nabasubathi bomyeni ngegama likaJesu.

16. Ngiyalela bonke abeluleki ababi kanye nabanamandla ngokomoya ukuba bakhulule ukubamba kwabo umshado wami, egameni likaJesu.

17. INkosi yokuthula mayibuse emshadweni wami, egameni likaJesu.

18. Wonke umuntu osebenza ngobuSathane makaqashelwe umshado wami awele ngokulandela kukaBalami, egameni likaJesu.

19. Ukugcotshwa ukuze kuchume empilweni yomshado makube phezu kwami, ngegama likaJesu.

20. Vumela uMoya Oyingcwele uguqule umshado wami ube izulu emhlabeni, egameni likaJesu.

Baba ngiyabonga kuwe ukuzwa nokuphendula ngegama likaJesu.

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha