20 Umthandazo onamandla wokuthola umdlavuza wokupholisa

2
5165

UMathewu 4: 23-24:
23 UJesu walihamba lonke elaseGalile, efundisa emasinagogeni abo, eshumayela ivangeli lombuso, ephulukisa kuzo zonke izifo nokugula konke phakathi kwabantu. 24 Udumo lwakhe lwahamba kulo lonke elaseSyria; baletha kuye bonke abantu abagulayo ababephethwe yizifo ngezifo ezinhlobonhlobo, nababephethwe ngamademoni, nababenamadlozi, nalabo ababephethwe yilokho. wabaphulukisa.

Ngenkathi uJesu Kristu esemhlabeni, waphulukisa zonke izinhlobo ukugula nezifo, UJesu akazange anake ngegama noma ubucayi bokugula, Ubalapha bonke. Namuhla ngihlanganise umthandazo onamandla angama-20 wokulapha umdlavuza. Umdlavuza igama, negama likaJesu liphakeme kunawo. Ungesabi umdlavuza, ungesabi isigaba okungenzeka ukuthi umdlavuza wakho usitholile, vele uthathe isinyathelo sokukholwa namuhla, futhi uthandaze kulokhu umkhuleko wokwelashwa ngawo wonke amandla onawo. Umdlavuza ubulale abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele, kepha amandla kaNkulunkulu azosinqanda leso sifo sikaSathane somdlavuza esilwa nezingane zikaNkulunkulu ngegama likaJesu.

Ingabe uphethwe umdlavuza, noma wazi noma ubani onjalo? Lesi yisikhathi sokuvuka futhi ukhuze leyo nhlupheko kaSathane. Okubulala abantu ngokushesha kunokugula wukwesaba lokho. Ungavumeli ukwesaba kukunqobe, akunandaba ukuthi bathini odokotela mayelana nomdlavuza, qina nje futhi ukholwe ukuthi ngiwumbiko weNkosi. UKristu ususe konke ukugula kwethu, ukhokhele inani elikhulu lokukhululeka kwethu ekuguleni nasezifweni. Kumele ubambe iZwi likaNkulunkulu futhi uyale umoya womdlavuza ukuthi usuke emzimbeni wakho manje ngegama likaJesu. Akunandaba ukuthi umdlavuza utholakala kuphi emzimbeni wakho, qala ukuwuqalekisa futhi uyale ukuthi uhlakaze ngegama likaJesu. Igama likaJesu liphakeme kunomdlavuza, ngakho-ke yenqaba ukulahla ukholo, ngeke ufe kepha uphile, nokuthi lowo mdlavuza emzimbeni wakho noma emzimbeni wabathandekayo bakho uzobhujiswa unomphela ngegama likaJesu.

UMTHANDO

1). Baba ngiyakubonga ngokusinika igama likaJesu ukuze siphilise zonke izinhlobo zokugula nezifo

2). Baba ngiyabonga ngensindiso yakho empilweni yami, ungifanelekele ukukhululeka ekuguleni nasezifo ngegama likaJesu

3). Baba ngiyabonga ngoba kuKristu konke ukugula kwami ​​kusulwe naphakade ngegama likaJesu.

4). Ubaba, njengoba ngidala indalo entsha, ngiyavuma ukuthi umdlavuza awunamandla ngaphezu kwempilo yami ngegama likaJesu.

5). Wena Cancer we-Bladder, ngiyakuyala ngegama likaJesu, usukile emzimbeni wami (noma lo mzimba) manje !!! Ngegama likaJesu

6). Wena umdlavuza webele, ngiyakuyala ngegama likaJesu Kristu ungasuki kulo mzimba ngegama likaJesu

7). Wena Colon noRectal Cancer, ngiyakuyala ngegama likaJesu Kristu ungasuki kulo mzimba ngegama likaJesu

8). Wena Cancer we-Endometrial, ngiyakuyala ngegama likaJesu Kristu ungasuki kulo mzimba ngegama likaJesu

9). Wena Cancer Wezinso, ngiyakuyala ngegama likaJesu Kristu ungasuki kulo mzimba ngegama likaJesu

10). Wena Leukemia, ngiyakuyala ngegama likaJesu Kristu ungasuki kulo mzimba ngegama likaJesu

11). Wena umdlavuza wesibindi, ngiyakuyala ngegama likaJesu Kristu ungasuki kulo mzimba ngegama likaJesu

12). Wena Cancer Lung, ngiyakuyala ngegama likaJesu Kristu ungasekho kulo mzimba ngegama likaJesu

13). Wena Cancer waseMelanoma, ngiyakuyala ngegama likaJesu Kristu ungasekho kulo mzimba ngegama likaJesu

14). Wena ongeyena uHodgkin Lymphoma Cancer, ngiyakuyala ngegama likaJesu Kristu ungasuki kulo mzimba ngegama likaJesu

15). Wena Mdlavuza Womdlavuza, ngiyakuyala ngegama likaJesu Kristu ungasuki kulo mzimba ngegama likaJesu

16). Wena Cancer Prostate, ngiyakuyala ngegama likaJesu Kristu ungasuki kulo mzimba ngegama likaJesu

17). Wena Cancer we-thyroid, ngiyakuyala ngegama likaJesu Kristu ungasuki kulo mzimba ngegama likaJesu

18). Baba ngiyakubonga ngoba ngikhululekile emdlavuza egameni likaJesu Kristu.

19). Baba ngiyabonga ngokungikhulula kwakho ngokuphelele ngegama likaJesu Kristu

20). Ngiyabonga Nkosi ngokuphendula Imikhuleko yami ngegama likaJesu

Izikhangiso

Imibono ye-2

  1. dank je God onze vader, ik bid voor genezing van pancreaskanker, ik vertrouwop u. Ook vraag ik bij het bidden de genezing voor Dany 🙏🏻🕯🕯🕯🙏🏻🍀

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha