Amaphoyinti womkhuleko angama-30 ngokumelene nemfucumfucu kanye nabahluzi

1
4237

IZaga 18: 9 Futhi ovilapha emsebenzini wakhe ungumfowabo kamufi omkhulu.

Namuhla, sizobe sizibandakanya kumaphoyinti wokulwa nemfucumfucu kanye nabathumbi. Amakhosi namandla kuba yimimoya emadodeni ebangela ukuba ahlakaze esikhundleni sokubutha. Iningi labantu liphila ebuphofini namuhla, abaningi basebenza echibini elikhulu isikweletu namuhla ngenxa yomoya osaphazayo. Ngenkathi kunezinkathi zezikhathi zenala, esikhundleni sokutshala imali, babematasa bachitha izinto ezingenamsebenzi njengendodana yolahleko, bethola ngelinye ilanga ukuthi babuyela ebuphofini. Abanye abafuni ngisho nokuthola imali lapho, bathola amaholo amakhulu, kepha abakwazi ukubhekela imali ekugcineni kwenyanga, konke lokhu kuyimisebenzi yomoya odoti. Amakhosi angababhubhisi, futhi kukhona ukuthutha yonke imithombo yakho, kepha namuhla njengoba uhlanganyela kulokhu kuthandazwa, wonke umbhubhisi empilweni yakho uzobhujiswa ngegama likaJesu

Uma nje lo moya usebenza kuwe, awukwazi ukuphumelela empilweni. Umdoti uboshelwa ukuchitha empilweni, futhi okhipha umdlandla kuyobe kungenalutho empilweni.Uma uhlala usebenzisa konke okuza kuwe, awusoze waba yisicebi empilweni. Kepha namuhla, lapho uhlanganyela la maphuzu omkhuleko ngokumelene nemfucumfucu namandla, uzokhululwa kulo moya ngegama likaJesu. Ukwelapha okuvela kumoya wedoti ngumoya osebenza kanzima, umoya wokudala. Uhlobo lomoya osebenza kuJoseph. La maphuzu omkhuleko azovula inhliziyo yakho njengoba uMoya oNgcwele ugcwalisa inhliziyo yakho ngoMoya Wakhe wokudala, okuzokusiza ukuthi ufunde ukuphatha izinsiza zakho ukuthola i-acountabidence engcono. Ngikubona uphumelela empilweni ngegama likaJesu. Ngemuva kokuthandaza lemikhuleko, umoya wokungcola nokuhaha uyakuhluka empilweni yakho ngegama likaJesu. Ubusiswe.

Amaphuzu Womkhuleko

1.Bonga iNkosi ngamandla Akhe okukhulula kunoma yiluphi uhlobo lobugqila.

2. Ngiyavuma izono zokhokho bami (balule).

3. Cela intethelelo eNkosini.

4. Cela iNkosi ukuthi ithethelele lezo zono ongazi ngazo.

5. Vumela amandla asegazini likaJesu ahlukanise nami ezonweni zokhokho bami.

6. Ngilahla noma yikuphi ukuzinikezela okubi okubekwe empilweni yami, egameni likaJesu.

7. Ngephula wonke umyalo nokugcotshwa okubi, egameni likaJesu.

8. Ngiyazilahla futhi ngizikhulula kukho konke ukuzinikela okungekuhle okubekwe empilweni yami, egameni likaJesu.

9. Ngiyala onke amademoni ahlotshaniswa nokuzinikezela okusho ukuthi ashiye manje, egameni likaJesu Kristu.

10. Ngithatha igunya phezu kwawo wonke amacala ahambisana nokuzinikela, egameni likaJesu

11. Wonke umoya wokukhungatheka, owabelwe ukumelana nomphathi wami ngokubhubhisa impilo yami, uwele phansi ufe, ngegama likaJesu.

12. Ngiyenqaba ukukhungatheka ngohlelo lukaNkulunkulu lwempilo yami, egameni likaJesu.

13. Yonke imithombo yokukhathazeka, eyenzelwe mina, yemukela umlilo kaNkulunkulu futhi yome, ngegama likaJesu.

14. Ngiyalulama, yonke imangaliso enhle nobufakazi buhlwithe esandleni sami ngomoya wokukhungatheka, egameni likaJesu.

15. Yonke imisebenzi yomchithi, ebonakalisa ngesimo sokudumazeka empilweni yami, ikhubazekile, ngegama likaJesu.

16. Zonke izibusiso ezinhle, ithuba nethuba engikukhumbule ngenxa yokudikibala, ngiyakululama, egameni likaJesu.

17. Yonke imisebenzi yombhidisi, ebonakala ngendlela yokuchitha isikhathi, ikhubazeke ngegama likaJesu.

18. Wonke amademoni okuchitha isikhathi empilweni yami, khulula ukubamba kwakho, uwe phansi ufe, ngegama likaJesu.

19. Wonke amandla amabi, abunjwe empilweni, akhubazeke imfucuza yami yaphezulu namathuba, vula ukubamba kwakho, uwe phansi ufe, ngegama likaJesu.

20. Noma yimuphi umenzeli womchithi, abelwe ukuchitha impahla yami, ukhulule ukubamba kwakho, uwele phansi ufe.

21. Noma yimuphi umenzeli womchithi, abelwe ukuchitha impilo yami, ukhulule ukubamba kwakho, uwe phansi ufe, ngegama likaJesu.

22. Ngiyalulama, yonke iminyaka yami engachithiwe, egameni likaJesu.

23. Ngiyalulama, wonke amathuba ami achithiwe namathuba, egameni likaJesu.

24. Ngiyalulama, yonke impahla yami edotiwe, egameni likaJesu.

25. Noma yimaphi amandla ombhubhisi, onakalisa izinto ezinhle empilweni yami emaphethelweni wokubonakaliswa, awele phansi afe, ngegama likaJesu.

26. Noma imaphi amandla ombhubhisi, anqume imibono emihle namaphupho emaphethelweni okubonakaliswa, awe phansi afe, ngegama likaJesu.

27. Noma yimaphi amandla, anikezwe umchithi ukuthi abulale izinto ezinhle ngokuzalwa ekhaya lami, awele phansi afe, ngegama likaJesu.

28. Noma yimaphi amandla, anikezwe umchithi ukuba anqamule injabulo yami, khulula ukubamba kwakho, uwe phansi ufe ngegama likaJesu

29. Konke okuhle, okuye kwanqunywa empilweni yami, thola impilo entsha bese kuqala ukuhluma futhi kuchume, egameni likaJesu.

30. Noma imaphi amandla ombhubhisi, abelwe ukugwinya ubuhle bami njengethuna, elosiwe ngomlilo, egameni likaJesu.

Izikhangiso

1 UKUPHAWULA

  1. Isakhiwo semisho esiyinombolo 19 sidinga ukulungiswa. Amagama athi "khubazeka" asendaweni engafanele. Ngiyabonga ngamaphuzu womkhuleko.

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha