Amaphuzu Womkhuleko Wezimangaliso, Izimpawu Nezimangaliso Ngo-2020

3
5330

U-Isaya 43:19 Bheka, ngizokwenza into entsha; manje lizahluma; anikwazi na? Ngiyakwenza ngisho nendlela ehlane, nemifula ehlane.

Njengoba sifika emaphethelweni onyaka ka-2019, kubalulekile ukuthi siqale ukulungiselela i unyaka omusha 2020. Ukulungiselela ukuphela kwesidingo sokwenza kahle. Ongakwazi ukukulungiselela, awukwazi ukugqama kukho. Uma ufuna u-2020 abe muhle kuwe, kufanele ucele ukuzilungiselela ngokomoya manje. Namuhla, sizobe sibheka emithandazweni yezimangaliso, izibonakaliso nezimangaliso ngonyaka ka-2020. Akukhathalekile ukuthi uhlupheka kanjani ngo-2019, lo nyaka omusha ka-2020 uzokuthanda ngegama likaJesu. Njengoba sisondela ngasekupheleni konyaka, kufanele ube nozwela kakhulu ngokomoya kunangaphambili. Kufanele uqale ukumemezela izinto ofisa ukuzibona empilweni yakho ngo-2020. Kufanele uqale ukuqondisa indlela yakho impumelelo noma ungakangeni unyaka omusha. Amakholwa amaningi acabanga ukuthi kuze kufike unyaka omusha, lapho bezothandaza khona, lokho akusikho ukuhlakanipha, awulungele ukuhlolwa ngaphakathi kwehholo lokuhlolwa, kunalokho ulungiselela ukuhlolwa ngaphambi kokungena ehholo lokuhlolwa. Ngendlela efanayo, uqala ukulungiselela i-2020, ngaphambi kokuthi ungene unyaka. uqala ukuthandaza maqondana nonyaka omusha, unikela konke okukukhathazayo ezandleni zikaNkulunkulu. Ngibona lo nyaka uphela kahle kuwe ngegama likaJesu, ngibuye ngikubone ungena ngonyaka ka-2020 ngendlela enhle ngegama likaJesu.

Lomkhuleko ukhomba izimangaliso, izibonakaliso nezimangaliso ngonyaka ka-2020 yimikhuleko ekunika amandla okumemezela zonke izibusiso ezizungeze impilo yakho onyakeni omusha. Njengoba uhlanganyela la maphuzu womkhuleko, umane ukhipha izibusiso zikaNkulunkulu phezu kwempilo yakho, ibhizinisi, umsebenzi, umndeni njll. Indlela enhle yokungena onyakeni omusha ukwenza lokho ngomkhuleko, lapho ufaka unyaka omusha ngomkhuleko, uvikelekile zonke izibusiso zonyaka futhi uzivikele kuzo zonke iziqalekiso zonyaka. Ngiyakhuleka kuwe namuhla, unyaka ka-2020 uzoba unyaka wakho wokuqalwa kwezibalo zonke ngegama likaJesu. Uzoba wephula imingcele kuzo zonke izinhlangothi ngegama likaJesu. Ngikhuthaza ukuthi uthandaze lemikhuleko ngokukholwa njalo njalo uzobona ukuvuna kwakho kwezimangaliso, izibonakaliso nezimangaliso ngegama likaJesu.

Imithandazo

1. Baba ngiyakubonga ngobuhle bakho nemisebenzi yakho emangalisayo empilweni yami ngegama likaJesu

2. Baba, ziphelele zonke izinto ezinhle eziphathelene nami kulo nyaka omusha egameni likaJesu

3. Vumela uNkulunkulu abe nguNkulunkulu empilweni yami kulo nyaka, egameni likaJesu.

4. UNkulunkulu asukume ahlaze onke amandla aphonsela inselelo uNkulunkulu wami, egameni likaJesu
5. Konke ukungaphumeleli makuguqukele ekunikezelweni kwaphezulu nokunenzuzo empilweni yami kulo nyaka omusha egameni likaJesu

6. Yonke imimoya kaSathane kanye nezivunguvungu mazithuliswe, egameni likaJesu.

7. O Nkulunkulu wokuqalwa okusha, qala isici esisha sezimangaliso empilweni yami kulo nyaka, egameni likaJesu.

8. Lokho okungivimbela kubukhulu eminyakeni edlule makuchotshozwe, egameni likaJesu.

9. Malibhujiswe lonke igama lika-anti elisebenzayo ngami, egameni likaJesu.

10. Vumela ukugcotshwa kokwehlukaniswa okungokomoya kwehlele phezu kwami ​​kulo nyaka omusha ngegama likaJesu

11. Oh Lord Ake ngibe sendaweni efanele ngesikhathi esifanele ngegama likaJesu

12. Awu Nkulunkulu wokuqalwa okusha, vula iminyango emisha yokuchuma nezibusiso kimi kulo nyaka omusha egameni likaJesu

13. Oh Lord nginike imibono egcotshwe ezongidubula ngiye phezulu kulo nyaka ngegama likaJesu

14. Yonke iminyaka yami engachithiwe nemizamo mayiguqulwe ibe izibusiso eziningi egameni likaJesu Kristu

15. Ngiyenqaba yonke imimoya yokujabha ngokwezezimali, egameni likaJesu.

16. O Lord ngenzele indlela, lapho kungekho ndlela kulo nyaka, egameni likaJesu

17. Mina ngiguqula yonke isimemezelo esibi esikhulunywe ngempilo yami kulo nyaka egameni likaJesu

18. Ngibuyela emuva ngithumele, yonke imicibisholo emibi ebhekiswe empilweni yami egameni likaJesu Kristu

19. Lo nyaka omusha, ngeke ngibuyele emuva emaphethelweni wezimangaliso zami egameni likaJesu

20. Bonke abaklami benzondo, ubutha nezingxabano ekhaya lami mabakhubazeke, ngegama likaJesu

21. Noma yini etshalwe ngaphakathi kimi, engakhombisanga manje kepha ezobonakala ngokuzayo ukuthi ingenze ngihlehle, ngome, egameni likaJesu.

22. Wonke amandla obuthakathi, ukuphuza igazi lempilo yami engokomoya, ngiyafa, ngegama likaJesu.

23. Udumo lukaNkulunkulu, lungimboze, ngegama likaJesu.

24. Amandla kaNkulunkulu, nginike amandla, egameni likaJesu.

25. Konke ukugqilazwa kwangaphakathi, kugcotshwa ubugqili bangaphandle, ukwephula, egameni likaJesu.

26. O nkazimulo yokubizwa kwami, sukuma ukhanye, ngegama likaJesu.

27. Ngamandla kaNkulunkulu, ngeke ngikubambe ifa lami ekubizeni kukaDelila noJezebel, egameni likaJesu.

28. Ngiyenqaba ukuthatha umhlalaphansi, kufanele ngiphinde ngicime umlilo, egameni likaJesu.

29. Zonke izitha zokuncoma kwami ​​okungcwele ngokuthi 'wenze kahle,' ekupheleni komjaho wami, zifa, egameni likaJesu.

30. Ngikhipha isimemezelo sokuthi uSamsoni wami ngeke abelwe, egameni likaJesu.

Ngiyabonga baba, Ngemikhuleko Ephenduliwe ngegama likaJesu.

Izikhangiso

Imibono ye-3

  1. Ngiyanibonga ngokuthumela la maphuzu omkhuleko ngonyaka we-2020. Kube wusizo olukhulu. Imisebenzi elula yokuhlanza igumbi, ebengingasifisi; Ngihlanze ingxenye ethile yegumbi ngenyanga edlule. Ngizoqhubeka nokusho nokumemezela kimi ukunqoba kuzo zonke izici zempilo yami. Unkulunkulu akubusise ngokuvikela izimvu zakho.

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha